• Παγωμένος ώμος
 • Μετεγχειρητική αποκατάσταση ώμου
 • Τενοντίτιδα υπερακανθίου, υπακανθίου, δικεφάλου
 • Εξάρθρημα ώμου
 • Ρήξεις του μυοτενόντιου πετάλου
 • Περιαρθρίτιδα
 • Κατάγματα
 • Εξαρθρώσεις
 • Μυϊκοί Τραυματισμοί, Θλάσεις
 • Τραυματισμοί Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης
 • Τενοντίτιδες
 • Σύνδρομο πρόσκρουσης ή υπακρωμιακής προστριβής

 

 

Περιγραφή - Προτεινόμενη θεραπεία!

Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι μια εναλλακτική λύση σε σχέση με την  ανοικτή επέμβαση του ώμου, που εκθέτει εντελώς την άρθρωση.