Ισχίο
 • Αποκατάσταση μετά από αρθροπλαστική ή ημιαρθροπλαστική ισχίου
 • Οστεοαρθρίτιδα ισχίου
 • Κατάγματα μηριαίου
 • Τροχαντηρίτιδα ή τροχαντήριος ορογονοθυλακίτιδα
 • Κατάγματα
 • Τενοντίτιδες
 • Εξαρθρήματα
 • Σύνδρομο Απιοειδούς
 • Αρθροπλαστικές
 • Καρπός, Δάκτυλα
 • Κατάγματα
 • Αρθρίτιδες
 • Οστεοαρθρίτιδα
 • Τενοντίτιδες
 • Κακώσεις
 • Τραυματισμοί, Ρήξη Τενόντων
 • Τραυματισμοί Νεύρων
 • Διαστρέμματα
 • Τενοντομεταθέσεις
 • Τενοντομεταφορές

 

 

Περιγραφή - Προτεινόμενη θεραπεία!

Όπως ο ώμος συνδέει το χέρι με τον κορμό και του επιτρέπει ένα μεγάλο εύρος κινήσεων, για να εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες του πρώτου ανθρώπου που ορθοστατούσε που χρησιμοποιεί τα χέρια του για να κατασκευάζει, να κυνηγά, να καλλιεργεί, έτσι και το ισχίο (γοφός) συνδέει τον κορμό με τα πόδια, για να διευκολύνει την μετακίνηση, την αναρρίχηση και κινήσεις απαραίτητες όπως είναι η ένδυση, αλλά και άλλες εκδηλώσεις όπως είναι ο χορός και η γυμναστική.

 

Πληροφορίες

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΗΤΣΟΣ
Φυσικοθεραπευτής

-Θεραπευτήρια-

1ο: Υψηλάντη 20, Λαμία
2o: Λαμίας & Παπαλουκά, Στυλίδα

Τηλέφωνο: 22310 32405

Κινητό: 6977189922

Λαμία: Υψηλάντη 20

Στυλίδα: Λαμία & Παπαλουκά

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.